Slekter skal følge slekters gang.

Utviklingen

Ei lita jente spurte far sin: «Hvordan ble menneskene til?» Faren svarte: «Gud skapte Adam og Eva, og de fikk barn, og slik ble hele menneskeheten til » To dager senere spurte jenta moren om det samme. Moren svarte: «For mange tusen år siden utviklet menneskene seg fra aper.» Den forvirrede jenta gikk tilbake til … Les mer