Industrier som har opplevd økende etterspørsel i 2022

Industrier som har opplevd økende etterspørsel i 2022

Året 2021 førte til økte priser på en rekke varer og tjenester, og denne prisøkningen fortsetter inn i 2022. For noen er økte priser en ulempe, mens for de som lever av å produsere de etterspurte varene, vil det kanskje oppleves bra. Strømprisene er et eksempel på dette. Økte strømpriser skyldes økt etterspørsel etter strøm, … Les mer