Branscher som har upplevt ökande efterfrågan 2022

År 2021 ledde till ökade priser på ett antal varor och tjänster, och denna prisökning fortsätter in i 2022. För vissa är höjda priser en nackdel, medan det för den som livnär sig på att producera de efterfrågade varorna kanske kommer att uppfattas som en bra sak. Elpriserna är ett exempel på detta. Ökade elpriser … Les mer